HỌP HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC CẤP CƠ SỞ XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG 02 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

16 Tháng 10 2020
Tác giả 

Để đảm bảo tính khoa học và bảo vệ quyền lợi cho đối tượng nghiên cứu viên, Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở của Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tiến hành họp để xét duyệt đề cương 02 đề tài nghiên cứu khoa học. 

Tham dự và chủ trì Hội đồng đạo đức có TS.BS Phan Hướng Dương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương cùng các thành viên của Hội đồng.

02 đề tài nghiên cứu khoa học được xét duyệt trong đợt này bao gồm:

  • “Đánh giá nồng độ Vitamin D huyết thanh và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân ĐTĐ type 2 có biến chứng thận mạn tính” - CNĐT: ThS.BS. Nguyễn Thị Thu Hương, ThS.BS. Lương Thị Quỳnh Hoa.
  • “Phân tích đặc điểm kê đơn các thuốc kiểm soát đường huyết và thuốc quản lý biến cố tim mạch trên bệnh nhân ĐTĐ type 2 được điều trị ngoại trú tại BVNTTW” – CNĐT: ThS.DS. Lê Thị Uyển, ThS. Cao Thị Bích Thảo.

Qua buổi họp xét duyệt, Hội đồng đạo đức đã có những góp ý điều chỉnh cụ thể đến các nghiên cứu viên về đề cương đề tài nghiên cứu khoa học, từ đó, tư vấn cho Giám đốc Bệnh viện xem xét, thẩm định về khía cạnh đạo đức và khoa học của các nghiên cứu y sinh học liên quan đến con người làm cơ sở phê duyệt, triển khai và nghiệm thu nghiên cứu y sinh học trên thực tế.

                

Một số hình ảnh của cuộc họp: